Menu

Sekcja EiR

Linki

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Warszawa Śródmieście
00-070 Warszawa
ul. Kozia 3 lokal 50/1

     Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Śródmieście obejmuje swym działaniem wszystkie placówki oświatowe usytuowane w granicach dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

     Jesteśmy ogniwem najstarszego i największego związku zawodowego pracowników oświaty i wychowania w Polsce, liczącego obecnie ponad 300 tysięcy członków.


 

obrazek

Koleżanki i Koledzy związkowcy,
Nauczyciele i pracownicy śródmiejskich placówek oświatowych!


Dziękujemy wszystkim uczestnikom manifestacji zorganizowanej 23 listopada br. Jesteśmy przekonani, że prowadzona od 18 listopada akcja protestacyjna ZNP oraz nasza ponad dwudziestotysięczna manifestacja wpłynęły na wyłączenie z nowelizowanej ustawy o systemie oświaty obszarów dotyczących przekazywania szkół i placówek oświatowych związkom międzygminnym oraz zatrudniania nauczycieli w szkołach na podstawie kodeksu pracy.
W związku z tym Prezydium Zarządu Głównego ZNP zawiesiło w dniu 10 grudnia ogólnopolską akcję protestacyjną. Zostanie ona wznowiona w razie nieosiągnięcia kompromisu między ZNP a rządem w zakresie projektu nowelizacji Karty nauczyciela i przygotowywanej kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty.