Menu

Sekcja EiR

Linki

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Warszawa Śródmieście
00-070 Warszawa
ul. Kozia 3 lokal 50/1

     Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Śródmieście obejmuje swym działaniem wszystkie placówki oświatowe usytuowane w granicach dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
     Jesteśmy ogniwem najstarszego i największego związku zawodowego pracowników oświaty i wychowania w Polsce, liczącego obecnie ponad 300 tysięcy członków.

 

RAZEM
DLA GIMNAZJÓW

Jestem za utrzymaniem obecnego ustroju szkolnego!